Kritik, Cinta yang Nyunnah

bobo

Oleh : Babenya Hamizan

Hadits dari Tamim bin Aus Ad Dari

“Agama itu Nasihat. Kami berkata, “Bagi siapa?” Rasulullah bersabda, “Bagi Allah, Bagi kitab Nya, bagi Rasul Nya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin secara umum.” (HR. Muslim).

Nasihat adalah sebuah bentuk kecintaan seseorang kepada saudaranya, ketika saudaranya dalam keadaan salah maka nasihat adalah cara untuk mengingatkan agar seseorang yang dinasihati tidak jauh jatuh terjerumus dalam kesalahan dan kezoliman yang ia perbuat.  Disini kita mengenal bentuk nasihat diantaranya adalah kritik dan saran secara positif.

Kecintaan kepada sesama muslim merupakan sebuah bukti keimanan, sebab sesama muslim itu bersaudara, pun baik kepada individu, masyarakat maupun pemimpin. Nasihat merupakan ungkapan cinta, tidak ada nasihat dengan cara cara tercela yang akan diterima. Kritik pun bukan untuk dimaknai sebagai celaan maupun hinaan.

Mengkritik individu tentu tidak sama dengan Continue reading